Poezie

Andělské zvonění

zde

Druhé dětství

zde

Hledači pokladů

zde

Jóbova zpověď

zde

Klauni a šašci

zde

Pod fíkovníkem

zde

Pravdy a pocity -Sedmý den

zde

Průniky

zde

Přikryto marností

zde

Sepraná košile

zde

Te Deum

zde